ABB IRB 6600

IRB 6600 är anpassad för processapplikationer. Eftersom roboten kan böja sig helt bakåt är arbetsområdet kraftigt utökat och roboten passar bra in i täta produktionslinjer. Typiska användningsområden är punktsvetsning, materialhantering och maskinbearbetning. En elektroniskt stabiliserad bana säkerställer att roboten behåller sin planerade bana med hänsyn tagen till acceleration, drag, gravitation och tröghet.

ABB IRB6600 utan bakgrund

Styrsystem

IRC5 M2004

Kontakta oss angående robot

    Telefon: +461625121 eller använd formuläret nedan.