Andreas Andersson Albrecht

Har jobbat inom verkstadsindustrin sedan skoltiden, varav de sista 10 åren på underhållsavdelning på robotiserad tillverkningsindustri. Programmerande servicetekniker på Swerob sedan 2012.