Marika Hellsten

Ekonomiansvarig på Swerob sedan 2005. Ser bland mycket annat till att vi betalar våra leverantörsfakturor och att övriga anställda får lön med jämna mellanrum.