Elektronik

Vi har en egen verkstad för elektronik och mekanik-reparationer där vi har tillgång till kvalificerade testutrustningar/riggar/instrument och 20 robotsystem som täcker alla ABB:s produkter från 1974 fram till dagens produktion.

Alla delar provas noggrant i minst 24 timmar efter reparation/rengöring/uppdatering och ofta i flera veckor för att säkerställa funktion och kvalitet innan de lagerförs. Vi mäter bland annat elektriska gränsvärden, provar med maxbelastningar samt värmeprov i relevanta fall på elektronikdelar.