Verksamhetspolicy och målsättning

Swerob skall vara en av de ledande leverantörerna mot industriföretag gällande reservdelar, programmering, underhållservice samt akutservice av ABB produkter för robotar.

Verksamheten bedrivs på sådant sätt att vi:

  • Har höga krav på våra produkter och tjänster för att tillgodose kundernas krav och önskemål
  • Är flexibla i vår verksamhet och genom samverkan med våra intressenter når optimala lösningar.
  • Ständigt förbättrar våra produkter, tjänster och processer ur kvalitets- miljö- samt arbetsmiljösynpunkt för att därigenom nå våra uppsatta mål
  • Verkar för att energi- och resursanvändningen blir så effektiv som möjligt
  • Informerar, utbildar och för dialog med medarbetarna för att skapa delaktighet och engagemang
  • Återanvänder och återvinner råvaror och material samt förebygger förorening och minimerar utsläpp
  • Identifierar risker i miljö och arbetsmiljö för att kunna förebygga eller undanröja dessa
  • Följer de lagar, föreskrifter och andra krav som vi berörs av