Optimering

En robotcell kan behöva optimeras för att nyttjas på bästa sätt.

Vi kan hjälpa er göra en förundersökning som omfattar exempelvis mätning av cykeltider, utvärdering av ett nytt gripverktyg eller annan nödvändig utrustning. Det kan även innebära att vi gör en 3D-simulering av robotcellen för att kontrollera räckvidd och åtkomst.

Om optimeringen kan göras direkt i robotprogrammet så studerar vi robotcellen under produktion och implementerar sedan optimeringarna i programmet på plats.

Vi kan även hjälpa till med mekanisk konstruktion, tillverkning och justering av robotprogrammet för den nya funktionen.

Vi strävar alltid efter att minimera våra kunders förlust av produktionstid genom att planera och förbereda så mycket som möjligt på förhand, samt genom att ha en fullständigt öppen dialog under hela utförandet.

Vill du veta mer om optimering av robotceller?

Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig med att optimera dina robotar.

    Telefon: 016-25 121 eller använd formuläret nedan.