Swerob

Michael Schütze

Mälardalen
VD

Christer Adamsson

Mälardalen
Servicechef

Fredrik Gemmel

Mälardalen
Avdelningschef - Kablage/Motorer

Mikael Siim

Mälardalen
Försäljning, Service - ABB

Johan Kritz

Mälardalen
Kablagetillverkning, Service - ABB

Mikael Westerö

Mälardalen
Programmering - ABB, Programmering - Motoman, Service - ABB, Service - Motoman

Andreas Andersson Albrecht

Mälardalen
Service - ABB, Service - Motoman

Hjalmar Butlex

Mälardalen
Programmering - ABB, Service - ABB, Utbildning

David Hultman

Mälardalen
Elkonstruktion, Programmering - ABB, Service - ABB

Leif Hainsalo

Mälardalen
Försäljning, Reparation - Elektronik

Jesper Carlsson

Mälardalen
Reparation - Mekanik

Ola Gemmel

Mälardalen
Reparation - Motorer

Johan Norbäck

Mälardalen
Reparation - Elektronik

Stefan Nyberg

Mälardalen
Kablagetillverkning, Service - ABB

Ronny Karlsson

Mälardalen
Kablagetillverkning

Richard Hanisch

Mälardalen
Kablagetillverkning

Heidi Heinonen

Mälardalen
Reparation - Elektronik

Linda Malmlöf

Mälardalen
Kundtjänst

Regina Karlin

Mälardalen
Kundtjänst

Marika Hellsten

Mälardalen
Ekonomi, Kundtjänst

Fredrik Dahlström

Småland
Programmering - ABB, Programmering - KUKA, Programmering - Motoman, Service - ABB, Service - Motoman

Johan Tingström

Småland
Programmering - ABB, Service - ABB

Fredrik Ekstrand

Skåne Småland
Programmering - ABB, Service - ABB, Utbildning

Hugo Persson

Skåne Småland
Service - ABB

Oliwer Ströberg

Småland
Service - ABB