Integritetspolicy

Personuppgiftsansvar

Swerob Service AB, org.nr 556663-1023 är personuppgiftsansvarig för bolagets behandling av personuppgifter. Vi ansvarar för att de personuppgifter som samlas in endast används för avsett ändamål.

Endast medarbetare som ska uträtta ett specifikt jobb (t.ex. fakturering eller kundservice), får tillgång till personligt identifierbar information.

De datorer/servrar som används för att lagra personligt identifierbar information är driftade i en säker miljö.

Vi är de enda som äger informationen som samlas in på den här webbplatsen. Din personligt identifierbara information kommer inte att säljas, utbytas, överföras eller delas vidare till något annat företag, i något syfte, utan ditt samtycke, förutom då så krävs för att uppfylla en begäran och/eller överföring, t.ex. för att skicka en beställning.

Personuppgifter kan komma att lämnas ut till polis eller annan myndighet om Swerob är skyldigt att lämna ut uppgiften enligt lag eller myndighetsbeslut.

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter utgör en behandling, oberoende av om den utförs automatiserat eller ej. Exempel på vanliga behandlingar är insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning, överföring och radering.

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig som kund/leverantör och i vilket ändamål

Ändamål – För att kunna behandla förfrågningar inkomna via webbformulär och mail samt för att hantera beställning/köp

Kontakt via webbplatsens kontaktformulär

När du använder webbplatsens kontaktformulär samlar vi in personuppgifter. Denna information används för att kontakta dig och besvara på din förfrågan. Information sparas endast så länge som krävs för att kunna behandla din förfrågan och maximalt 6 månader.

Vid ett köpeavtal gäller svensk bokföringslag.

Behandling som utförs:

 • Vi besvarar din förfrågan via formulär, e-post eller telefon.
 • Leverans (inklusive kontakter rörande leveransen).
 • Hantering av betalning (inklusive analys av möjliga betallösningar vilket kan innefatta en kontroll gentemot betalningshistorik och inhämtning
av kreditupplysningar).
 • Hantering av reklamations- och garantiärenden.

Personuppgifter som behandlas:

 • För- och efternamn
 • Företag
 • E-post
 • Telefonnummer
 • Adress
 • Avtal
 • Betalningsinformation. (t.ex kreditupplysningar från kreditupplysningsföretag).
 • Köpinformation (t.ex. vilken produkt som har beställts).

Ändamål – För att kunna hantera serviceärenden

Vid ett köpeavtal gäller svensk bokföringslag.

Behandling som utförs:

 • Kommunikation och besvarande av eventuella frågor till kundservice (via telefon, e-post, kontaktformulär)
 • Utredning av eventuella reklamationer.

Personuppgifter som behandlas:

 • För- och efternamn
 • Företag
 • E-post
 • Telefonnummer
 • Adress
 • Avtal
 • Korrespondens
 • Betalningshistorik
 • Betalningsinformation
 • Eventuella reklamationer
 • Garantier
 • Tekniska uppgifter om din utrustning

Ändamål – för att kunna skicka ut erbjudanden till våra intressenter

Behandling som utförs:

 • Via e-post och nyhetsbrev skicka ut erbjudanden och nyheter avseende våra produkter och tjänster.

Personuppgifter som behandlas:

 • För- och efternamn
 • Företag
 • E-post

Ändamål – För att kunna utvärdera, utveckla och förbättra våra produkter och system.

Behandling som utförs:

 • Anpassning av tjänster för att bli
 mer användarvänliga (t.ex. ändra användargränssnittet för att förenkla informationsflödet eller för att lyfta fram funktioner som kan användas av kunder i våra digitala kanaler).

Personuppgifter som behandlas:

 • Korrespondens och feedback avseende våra tjänster och produkter.
 • Tekniska data rörande enheter som används och dess inställningar (t.ex IP-adress, webbläsarinställningar, tidzon, operativsystem, skärmupplösning och plattform).
 • Information om hur du har interagerat med oss, dvs. hur du har använt tjänsten, var och hur länge olika sidor besökts, svarstider, nedladdningsfel, hur du når och lämnar tjänsten etc.

Regler för radering av personuppgifter

Automatisk radering av formulärdata senast efter 6 månader.

Radering av mail löpande men senast efter 36 månader efter det att ni inte är kund hos oss längre eller så länge som annan lagstiftning kräver det av oss.

Vid ett köpeavtal gäller svensk bokföringslag.

Hur hanterar vi personnummer?

Vi samlar aldrig in ditt personnummer.

Hur skyddas dina personuppgifter?

Vi använder IT-system för att skydda sekretessen, integriteten och tillgången till personuppgifter. Endast de personer som faktiskt behöver behandla dina personuppgifter för att vi ska kunna uppfylla våra angivna ändamål har tillgång till dem.

Vid radering av personuppgifter snabbare än ovan

Vid radering av personuppgifter snabbare än ovanstående så kontakta oss på info@swerob.se.

Vi har interna regler för radering av persondata.