Arkiv

Fredrik Gemmel

Ansvarig för kablagetillverkningsavdelningen sedan 2010.