Arkiv

Mikael Siim

Servicetekniker på Swerob sedan 2004. Tidigare avdelningsansvarig på underhållsavdelning inom

Michael Schütze

Leif Hainsalo

Senior elektronikexpert med många års erfarenhet inom företaget. Lång erfarenhet

Christer Adamsson

Började på Swerob som servicetekniker 2003 och är sedan ett