Arkiv

Seriemätkort

Balanseringsenhet

Handled

Handled

Handled

Node Splitter

Adapter för SMB-enheter, lägesställare

Kablage ax 1-6

Foundry

Balanseringsenhet

M98A och framåt Utan gas

Kablage axel 1-6

Process Interface Board

PIB IRC5 Version 1

Programmeringsenhet Paint

Ersätter 3HNE00771-1

Programmeringsenhet Paint

FlexPendant Retractable Cable

IRC5 10m cable for flexpendant 3HAC028357-001

Brake release board

SD-card IRC5 w boot image

2Gb with ”boot image” for IRC5 – RW6 Use for

Kabel axel 1-6

Längre variant av 3HAC021828-001

Datorenhet IRC5

Kräver RW 6.08 eller högre med SD-kort  3HAC061416-003.

Handled

Orange, Typ 45/60kg Stöder ej ”axis calibration”

SIBV Type3

Kablage axel 1-6

Ersätter äldre kablage: 3HAC042840-001 3HAC069607-001

Motor

IRB 6400 M96-M98, axel 1, Standard IRB 6400 M96-M98, axel

Motor

Yaskawa Motor ax 6 utan pinjong

Motor

Yaskawa IRB140 ax 5+6

Seriemätkort

Kan ersätta DSQC 253

Handled

200Kg

Seriemätkort

IRB1200

Devicenet adapter

Devicenet slave Till Anybuskontakten DSQC 1000/1018

Profinet adapter

Profinet slave Till Anybuskontakten DSQC 639/1000/1018

Profibus adapter

Profibus slave Till Anybuskontakten DSQC 639

Fläkt

Monterad vid panelkort E3