M2000 / 3HAC10939-8 cool

Datorenhet

M2000 Till salu Utbytesdel

M2000 med extra kylning (Peltier)Innehåller:
Huvuddator DSQC 540
I/O dator DSQC 532/522
Axeldator DSQC 503(A)
Batterienhet DSQC 508
Flashdisk 256Mb DiskOnChip

Kontakta oss angående reservdel M2000 3HAC10939-8 cool

    Telefon: 016-25 121 eller använd formuläret nedan.