Stefan Nyberg

Nyfiken och engagerad som förstärker vår kablagetillverkning.