Arkiv

Marcus Pedersen

Stefan Nyberg

Nyfiken och engagerad som förstärker vår kablagetillverkning.

Johan Kritz

Började på Swerob med kablagetillverkning 2011. Sedan några år tillbaka

Ronny Karlsson

Fredrik Gemmel

Ansvarig för kablagetillverkningsavdelningen sedan 2010.