Arkiv

Oliwer Ströberg

Hugo Persson

Mikael Westerö

Anställd som servicetekniker sedan 2007. Tidigare 14 års erfarenhet inom

Johan Tingström

Har nästan 10 års erfarenhet som svetsare och robotoperatör innan

Mikael Siim

Servicetekniker på Swerob sedan 2004. Tidigare avdelningsansvarig på underhållsavdelning inom

Marcus Pedersen

Stefan Nyberg

Nyfiken och engagerad som förstärker vår kablagetillverkning.

Johan Kritz

Började på Swerob med kablagetillverkning 2011. Sedan några år tillbaka

David Hultman

En av de riktiga veteranerna i gänget. Har varit anställd

Fredrik Ekstrand

Jobbade som produktions- och automationstekniker inom plastindustrin innan anställningen på

Fredrik Dahlström

Har varit anställd sedan 2001 och är en av veteranerna

Hjalmar Butlex

Nyexaminerad programmerare med stort intresse för programmering och robotar.

Andreas Andersson Albrecht

Har jobbat inom verkstadsindustrin sedan skoltiden, varav de sista 10